amelogenesis imperfecta

importan; Możliwe jest, że główny tytuł raportu amelogenesis imperfecta nie jest nazwą oczekiwano.

Amelogenesis imperfecta (AI) odnosi się do grupy rzadkich, dziedzicznych chorób charakteryzujących się nieprawidłowym tworzeniem szkliwa. Termin ten jest ograniczony do tych zaburzeń rozwoju szkliwa nie związane z innymi wadami ciała. W AI, warstwa szkliwa jest tak cienka, że ​​zęby wydają się odbarwić, pokazując kolor materiałów w szkliwie. Zęby zwykle pojawiają się brązowe lub jakąś odmianę tego koloru; Naukowcy kliniczne zwykle klasyfikują AI na cztery główne typy, z których 14 podtypów są rozpoznawane. Główne rodzaje opierają się na efektach szkliwa i podtypy na podstawie klinicznej i trybu dziedziczenia. Główne typy to: niedorozwój (typ 1), hypomaturation (typ II), hypocalcified (Typ III) i hypomaturation / niedorozwój / taurodontyzm (typ IV). Amelogenesis imperfecta może być dziedziczone jako recesywny genetycznej X-połączone, w sposób autosomalny dominujący, lub autosomalny, w zależności od typu.

NIH / National Institute of Dental i twarzoczaszki Researc; Budowa 31, sala 2C3; 31 Center Drive, MSC 229; Bethesda, MD 2089; NAS; Tel: (301) 496-426; Fax: (301) 480-409; Tel: (866) 232-452; E-mail: nidcrinfo@mail.nih.go; Internet: http://www.nidcr.nih.gov; Genetyczne i rzadkich chorób (GARD) Informacje Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tel: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tel: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Jest to streszczenie raportu Organizacji Narodowej Rzadkich Chorób (Nord). Kopia pełnego raportu można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej NORD dla zarejestrowanych użytkowników. Kompletny raport zawiera dodatkowe informacje, w tym objawy, przyczyny, poszkodowanej ludności, zaburzeń pokrewnych, standardowych i terapii badanych (jeśli jest dostępny), a wszelkie odniesienia z literatury medycznej. Dla pełnej wersji tego tematu, przejdź do www.rarediseases i kliknij Rare Diseases Database pod “Informacje Rare Disease”.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych. Jest tylko w celach informacyjnych. NORD zaleca, aby osoby dotknięte zasięgnąć porady lub rady swoich osobistych lekarzy.

Możliwe jest, że tytuł tego tematu nie jest nazwą, którą wybrałeś. Proszę sprawdzić synonimy wystawianie znaleźć alternatywną nazwę (-y) i dalszy podział Disorder (y) objętym niniejszym sprawozdaniem

Pozycja ta choroba jest na podstawie dostępnych informacji medycznych do daty na końcu tego tematu. Ponieważ zasoby NORD są ograniczone, nie jest możliwe, aby zachować każdy wpis w Rare Diseases Database całkowicie aktualne i dokładne. Proszę skontaktować się z agencjami wymienionych w sekcji Zasoby dla najbardziej aktualne informacje na temat tej choroby.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc na temat rzadkich zaburzeń, proszę skontaktować się z Narodową Organizację rzadkimi zaburzeniami w P.O. Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, strona internetowa www.rarediseases lub e-mail sierotą @ rarediseases

Ostatnia aktualizacja: 4/19/200; Copyright 1988, 1989, 1997, 1998, 2006 National Organization dla Rare Disorders, Inc.

 z Organizacji Narodowej rzadkimi zaburzeniami

Niedorozwój AI (typ I; Hypomaturation AI (Typ II; Hypocalcified AI (typ III; Hypomaturation / Niedorozwój / taurodontyzm (typ IV)