medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) dla pracowników służby zdrowia

Medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) jest określeniem dla wyrobów medycznych i praktyk, które nie są częścią standardowej opieki medycznej. CAM do pielęgnacji raka polega chorego umysłu, ciała i ducha, i obejmuje multidyscyplinarnych podejść. Sposoby medycyny komplementarnej oparte na dowodach może być zintegrowana w ramach standardowego leczenia raka u wszystkich pacjentów na całym kontinuum raka.

Standardowe zabiegi są oparte na dowodach naukowych z badań naukowych. Pomimo obiecujących roszczeń świadczeń dokonywanych przez dostawców obróbki CAM, wiele zabiegów CAM brakuje dobrych dowodów naukowych na ich bezpieczeństwo i skuteczność. Badania trwają ustalenia bezpieczeństwo i skuteczność wielu czynników CAM i praktyk dla chorych na raka.

 jest oparte na dowodach podsumowania informacyjne dla integracyjnej, alternatywnych i uzupełniających metod leczenia wymienionych poniżej.