skomplikowane zabiegi regionalny zespół bólowy i narkotyki

leki

terapie

Poprawa a nawet umorzenie złożonego zespołu bólowego regionalnej jest możliwe, jeśli leczenie rozpoczyna się w ciągu kilku miesięcy od pierwszych objawów. Często połączenie różnych metod leczenia jest konieczne. Lekarz dostosuje leczenie w zależności od konkretnego przypadku. Możliwości leczenia m.in.

Lekarze wykorzystują różne leki stosowane w leczeniu objawów zespołu złożonego regionalnego bólu.

Przeciwbólowe. Over-the-counter (OTC) leki przeciwbólowe – takie jak aspiryna, ibuprofen (Advil, Motrin IB, inne) i naproksen (Aleve) – może złagodzić ból i stan zapalny.

Lekarz może przepisać mocniejsze przeciwbólowe OTC, jeśli te nie są pomocne. Opioidowe leki mogą być rozwiązaniem. Zrobione w odpowiednich dawkach, mogą one zapewnić akceptowalny poziom kontroli bólu.

Nawroty złożonego zespołu regionalnego bólu zdarzają, czasami ze względu na spuście, takie jak ekspozycja na zimno lub intensywnym emocjonalny stresora. Nawroty można leczyć małych dawek leków przeciwdepresyjnych lub innych leków.