Testy i diagnostyka raka piersi

Diagnozowanie raka piersi

Testy i procedury stosowane do diagnozowania raka piersi m.in.

Zaawansowania raka piersi

Inne badania i procedury mogą być stosowane w zależności od sytuacji.

Gdy lekarz zdiagnozował nowotwór piersi, on lub ona pracuje w celu ustalenia stopnia (etap) swojego raka. Etap nowotwór pomaga określić rokowanie i najlepsze możliwości leczenia.

Pełne informacje na temat etapu nowotwór nie może być dostępna dopiero po poddać się operacji raka piersi.

Testy i procedury stosowane do stadium raka piersi może obejmować

Nie wszystkie kobiety będą potrzebować wszystkich tych testów i procedur. Lekarz wybiera odpowiednie testy oparte na konkretnych okolicznościach i biorąc pod uwagę nowe objawy, jakie mogą wystąpić.

Etapy raka piersi w zakresie od 0 do IV, gdzie 0 wskazuje, że rak jest nieinwazyjny lub wewnątrz przewodów mlecznych. IV stadium raka sutka, zwanej również przerzutowego raka piersi, raka wskazuje, która rozprzestrzenia się na innych częściach ciała.